Ruumiandmed

Andmete uuendamisel on meil mitmeid partnereid, tänu kellele on meie andmed veel täpsemad:

 • Maa-amet
 • Maanteeamet (lisaks KOV-dele ja RMK-le tehtud teederegistriinfo)
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerum
 • Keskkonnaministeerium
 • Turismiinfokeskused (sh. MTÜ Eesti Maaturism)
 • Tallinna ja teiste linnavalitsuste erinevad ametkonnad
 • Kohalike valla- ja maavalitsuste spetsialistid
 • Muinsuskaitseamet
 • Transpordifirmad ja logistikud

EOMAPi andmebaas sisaldab ruumiandmeid kogu Eesti territooriumi kohta:

 • teed, raudteed
 • aadresspunktid, hooned
 • haldusüksused
 • turismiinfo
 • mitmesugused maakatte kihid – maakasutus, põhikaardi maakatte info, vete andmed
 • looduskaitsealad

Andmebaasis olevat infot on võimalik kasutada erineva mõõtkavaga kaartide koostamiseks.

Info andmete kohta:

 • .shp, .tab, .dgn
 • Täpsus: 1:5000 – 1:50 000

Milleks ruumiandmete süsteemi veel kasutatakse?

 • Liiklusmärkide inventariseerimine
 • Välisvalgustuse inventariseerimine
 • Teede inventariseerimine
 • Ruumiandmete korrastamine: Planeeringujooniste digitaliseerimine
  Muude jooniste digitaliseerimine (maaparandusjoonised)
 • Mõõdistuste „silmafailide“ tootmine

Näiteid meie andmebaasi põhjal koostatud kaartidest:

1)    Voldikkaardid ja atlased (kaubanduslettidel punaste kaantega)
2)    Erinevad seinakaardid ja eritellimusel tehtud kaardid
3)    Veebikaardid – nt: www.tallinn.ee/kaart, kaart.postimees.ee
4)    GPS-kaardid – Garmin tüüpi seadmetele

Sa juba tead, milliseid kaardiandmeid vajad? Või alles mõtled, milliseid andmeid oleks Sul vaja? Siis võta meiega ühendust.