AS EOMAP

Eesti kartograafia- ja maamõõdufirma AS E.O.Map loodi 1991. aasta lõpul Tartus. Alustasime kaardikirjastusena, aja jooksul on meie tooteportfelli lisandunud paljud lõpptarbijatele suunatud tootegrupid, näiteks postkaardid, õppevahendid, kalendrid ja suveniirid.

Kes me oleme, millega tegeleme?

Tegeleme kliendiüleste veebipõhiste toodete ja teenuste arendamisega, eelistades võimalusel ruumiandmetega seotud tarkvaratoodete loomist.

Vaatame arenduste käigus laiemalt üle klientide äriprotsessid kuni üleriigilise tasandini välja, hõlmates lisaks klientidele ka enda koostööpartnereid ja asjaga seotud teisi osapooli.

Tooted-teenused on suunatud klientide äriloogika dünaamilisele toetamisele koos andmete reaalajas uuenemisega kliendipoolse tööprotsessi käigus, meie tarkvara vahetab andmeid teistega.

Kasutame isikuandmeid käsitlevate tarkvaratoodete juures turvalist autentimist ja tegevuste logimist.

Tegeleme jõudumööda Eesti tarkvaraarendajate järelkasvu koolitamisega.

Meie üldpõhimõtted

Kasutame tarkvarade aluskomponentidena vabavara – me ei jaga ega loovuta enda loodud tarkvarade autoriõigusi.

Kõik kliendid kasutavad sama tarkvarakoodi, mille funktsionaalsus katab kõikide klientide vajadused, sh ka tulevikus tekkivad.

Esimeste klientide uue tootega liitumise hinnal ei ole otsest seost tegelike arenduskuludega – klientide innovatiivsus ei ole meie juures rahaliselt karistatav.

Väldime „abirahatarkvarade“ loomises osalemist – tarkvara peab olema kliendile turutingimustel vajalik ka ilma dopinguta.

Meie arendatav emakeelne tarkvara on põhiosas intuitiivselt kasutatav ilma täiendava kasutajakoolituse ja kasutusjuhendiga tutvumiseta.

Oleme Eesti patrioodid ja võrdsete võimaluste tagamise kaudu regionaalarengu edendajad, võtame võrdselt nii Kihnu valla kui Tallinna vajadusi.